Despre Verbum

Verbum. Revistă de Teologie Catolică se înscrie în tradiţia editorială inaugurată la Bucureşti de Revista Catolică, în care au publicat, între 1912 şi 1916, teologi şi intelectuali catolici precum Arhiepiscopul Raymund Netzhammer, Fericitul Vladimir Ghika, Carol Auner, Mariu Theodorian-Carada, C.I. Filitti sau Fericitul Anton Durcovici. În 1990, la iniţiativa Arhiepiscopului Ioan Robu, tradiţia a fost reluată de Revista Catolică Verbum, ce a apărut până în 1996 şi la care au contribuit, printre alţii, Ion Gheţie, Petre Ş. Năsturel sau Violeta Barbu. Din 2001 şi până în 2018, Caietele Institutului Catolic. Revista Facultăţii de Teologie Romano-Catolică au conferit reflecției teologice catolice o vizibilitate sporită în mediul academic bucureştean.

 

ISSN 2734‒5041
ISSN-L 2734‒5041